Daňové poradenstvo

  • Registrácia podnikateľských subjektov k všetkým druhom daní
  • Posúdenie daňových povinností tuzemských aj zahraničných firiem podnikajúcih na Slovensku tak z pohľadu DPH, ako aj dane z príjmov
  • Registrácia zahraničných osôb k DPH, výpočet a podávanie priznaní v ich mene
  • Spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov právnických a fyzických osôb, dani z motorových vozidiel
  • Vypracovávanie odborných stanovísk, mailové a telefonické poradenstvo
  • Zasielanie informácií o významných zmenách v daňovej oblasti je v cene služieb pre každého nášho klienta
  • Spracovanie priznania k dani z príjmov právnických osôb na základe nimi vedeného účtovníctva
  • Spracovanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých druhov príjmov
  • Vybavenie elektronického prístupu na portál finančnej správy a zasielanie priznaní, hlásení a všetkej dokumentácie v mene klienta správcovi dane
ekonómia

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE