ADEA tax, s.r.o.

Prevádzka: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

Štatutár: Ing. Ingrid Cicáková, konateľ

Tel.: +421 2 5262 0794
Mob.: +421 903 276 331
E-mail: adea@adea.sk
www.adea.sk

IČO: 46276254
DIČ: 2023335908
IČ DPH: SK2023335908

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl.číslo 74703/B

SKDP č: 155/2016

Pre Vaše pohodlie máme vyriešenú aj otázku parkovania.

Ak máte otázku, možete sa s nami spojiť pomocou doluuvedeného kontaktného formulára.

Facebook   LinkedIn

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky alebo správy. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.