Podvojné účtovníctvo

 • Účtovníctvo spracovávame v software POHODA, máme však skúsenosti aj s prácou v SAP, SAP B1 a Helios.
 • Účtovníctvo vo väčšine prípadov spracovávame v našom software, ale spolupracujeme s klientmi aj cez vzdialený prístup, kedy pracujeme v software na serveri nášho klienta, kde si klient vedie napríklad sklad, pokladňu, vystavuje faktúry a my už len doúčtujeme a upravíme, čo je potrebné
 • Zostavenie priznania k DPH, k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel; na základe udelenej plnej moci elektronické odoslanie na daňový úrad v menej klienta
 • Každý klient dostane každý mesiac, po spracovaní účtovníctva v reporty v PDF, kde vidí svoj hospodársky výsledok, stav pohľadávok a záväzkov
 • Máme skúsenosti so zostavovaním reportov pre zahraničné spoločnosti, aj v angličtine
 • Na konci účtovného obdobia – zostavenie účtovnej závierky a spracovanie priznania. Následne Vám odovzdáme šanón s účtovnými dokladmi, a účtovné zostavy dostane klient v elektronickej podobe exportované do excelu
 • Klientom posielame pravidelné informácie o zmenách v daňovej oblasti
 • Počas našej existencie sme nemali zo strany daňovej kontroly žiadny vážny nález
 • Všetky audity našich klientov boli zo strany audítorov ukončené výrokom „bez výhrad“. Medzi audítorov našich klientov patria aj firmy z veľkej štvorky

 

Jednoduché účtovníctvo

 • Účtovníctvo spracovávame v software POHODA
 • Zostavenie priznania k DPH, k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel, na základe udelenej plnej moci elektronické odoslanie na daňový úrad v mene klienta
 • Každý klient dostane každý mesiac, po spracovaní účtovníctva v reporty v PDF, kde vidí svoj hospodársky výsledok, stav pohľadávok a záväzkov
 • Na konci účtovného obdobia – zostavenie účtovnej závierky a spracovanie priznania. Následne Vám odovzdáme šanón s účtovnými dokladmi, peňažným denníkom a ďalšími povinnými účtovnými zostavami.
ekonómia

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE