Mzdy a personalistika

  • Mzdy spracovávame v programe POHODA, máme skúsenosť aj so SOFTIP Profit a Helios Orange
  • Mesačné spracovanie miezd, elektronické zaslanie výstupov – výplatné pásky a príkaz na úhradu zodpovednej osobe vo firme
  • Zasielanie výplatných pások v mene zamestnávateľa priamo zamestnancom, či už poštou, alebo na mail, možnosť zaheslovania výplatnej pásky
  • Na základe udelenej plnej moci zasielanie mesačných hlásení priamo do poisťovní a správcovi dane
  • Vieme s Vami vypracovať absolútne diskrétny program v mzdovej oblasti, kedy nie je potrebná asistencia žiadneho z Vašich zamestnancov, a zadáme za Vás do banky aj príkaz na úhradu
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Spracovanie miezd daňovým nerezidentom (zahraničnými zamestnancom), ktorý zamestnávajú svojich zamestnancov na Slovensku
  • Registrácia zamestnancov a zamestnávateľa v poisťovniach
ekonómia

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE